Varning för kopior

Det har kommit till vår kännedom att det just nu finns gott om nytillverkade emaljskyltar i omlopp på auktionssidor runt om i Sverige. Kopiorna är av hög kvalitet och kan vara mycket svåra att skilja från originalen. Därför råder vi nu alla som handlar med skyltar att vara extra försiktiga eftersom det finns en risk att skyltarna inte alltid är vad de utger sig för att vara.
Vi ser också att aktörer olovligen har använt bilder från vår webbplats, vilket är ett brott mot upphovsrättslagen. Det finns också fall som vi driver vidare genom våra advokater. Att använda bilder och texter från vårt museum olovligen är olagligt och vi kommer agera så fort vi får kännedom om den typen av olovlig användning.

Värdering av skyltar
Som en extra åtgärd för att skydda marknaden mot falska emalj- och plåtskyltar erbjuder vi nu värdering av skyltar. Varmt välkommen att kontakta oss på e-post: fredrik.astrom@kulturparlor.se eller via telefon: 070-661 06 17